• Postavljen je raspored 12-2-2018
     • Postavljen je raspored 12-2-2018

     • Raspored za drugo polugodište je napravljen. Molim kolege i pretpostavljene da što pre prijave eventualne nepravilnosti.

    • Postavljen je raspored 5.6
     • Postavljen je raspored 5.6

     • Napravljen je raspored 5.5 koji se može videti na ovom sajtu. Ovaj raspored će najverovanije biti radni od ponedeljka 16.10.2017.

    • Postavljen je raspored 5.1
     • Postavljen je raspored 5.1

     • Napravljen je raspored 5.1 koji se može videti na ovom sajtu. Ovaj raspored će najverovanije biti radni od ponedeljka 9.10.2017. Došlo je do malo većih izmena i zato svi trebaju obratiti pažnju na eventualne izmene svojih rasporeda.

       

      Objašnjenje za časove odeljenskog starešine
      • Odštampani ČOS-ovi se prepoznaju po tome što nemaju učionicu.
      • Odštampanih ČOS-ova ima više jer su oni samo predlozi za starešine.
      • Ako se neki ČOS poklapa sa nekim odeljenjem u tabeli, onda to znači da se ne odnosi na celo odeljenje već na neku grupu ili grupe. 
      • Ako se neki ČOS nalazi u donjem delu kvadrata, onda je ČOS predviđen samo za popodnevnu smenu.
      • Starešine bi mogli da običnom olovkom precrtaju ponuđene predloge ČOS-ova i ostave onaj koji žele da im bude ČOS.
    • Izradjen je raspored 4.0
     • Izradjen je raspored 4.0

     • Napravljen je raspored 4.0 koji se može videti na ovom sajtu. Raspored 3.8 ostaje da bude radni do daljnjeg. Došlo je do malo većih izmena i zato svi trebaju obratiti pažnju na eventualne izmene svojih rasporeda.

    • Izradjen je raspored 3.92
     • Izradjen je raspored 3.92

     • Napravljen je raspored 3.92 koji se može videti na ovom sajtu. Raspored 3.8 ostaje da bude radni do daljnjeg. Došlo je do malo većih izmena i zato svi trebaju obratiti pažnju na eventualne izmene svojih rasporeda.

    • Izradjen je raspored 3.8
     • Izradjen je raspored 3.8

     • Napravljen je raspored 3.8 i trenutno se može videti na ovom sajtu. Raspored 3.62 ostaje da bude radni do daljnjeg. U ovom rasporedu, u odnosu na prethodni 3.7, izmenjeni su rasporedi Novaković Dušanke, Lazić Ivane i Popović Dragane. Njima se ukida takozvani raspored "po podne", a takozvani "pre podne" postaje aktivan za svaku nedelju.

      Raspored 3.7 je uklonjen sa interneta.

    • Izradjen je raspored 3.7
     • Izradjen je raspored 3.7

     • Napravljen je raspored 3.7 i trenutno se može videti klikom na dugme RASPORED i izborom verzije 3.7. Raspored 3.62 ostaje da bude radni do daljnjeg. Molim kolege da eventualne greške prijave što ranije radi zajedničkog interesa.

      Časovi odeljenskog starešine neće biti unešeni sve dok raspored za redovne časove ne postane potpuno stabilan.

    • Postavljen je raspored 3.62
     • Postavljen je raspored 3.62

     • Raspored (verzija 3.62) je postavljen na internetu, ali još se ne zna kada će on postati radni. Naravno, manje izmene su i dalje moguće. Ovaj raspored se veoma razlikuje od prethodnog zbog promene u slobodnim danima. Zato molim sve kolege da provere budući raspored.

      Na dugmetu "RASPORED" se sada mogu videti trenutni važeći raspored 2.7 manual, ali i budući 3.62.

      Časovi odeljenskog starešine još nisu unet kako je to opisano u prethodnim novostima.

       

    • Postavljen je raspored 2.7 manual
     • Postavljen je raspored 2.7 manual

     • Raspored (verzija 2.7 manual) je važeći raspored za petak 1.9.

      Očekivati manje izmene za sledeću nedelju. Časovi odeljenskog starešine kako je to opisano u prethodnim novostima još nije unet. To se očekuje kada raspored sa redovnim časovima postane stabilan.

    • Postavljen je raspored 2.3
     • Postavljen je raspored 2.3

     • U odnosu na raspored 2.2 promenjena je samo učionica Pantelić Dragane i spoljašnji izgled rasporeda na sajtu.

     • Rasporedi II-1, II-8 i III-6 su isti na svaku drugu nedelju

     • Ako nastavnik predaje odeljenju II-1, II-8 ili III-6, onda je moguće da se njeni/njegovi rasporedi časova jedne nedelje i sledeće nedelje različiti. U rasporedu za nastavnike se to prepoznaje horizontalno podeljenim kvadratom (pravougaonikom). Čas u gornjem delu kvadrata se održava prve nedelje, a čas koji se nalazi u donjem delu kvadrata se održava druge nedelje. Časovi koji se nalaze u nepodeljenim kvadratima se održavaju u isto vreme svake nedelje.

      Horizontalno deljenje kvadrata se uočava i kad se dele grupe, ali tada se pominje grupa.

      Naravno, isto to važi i za rasporede navedenih odeljenja.

     • Postavljanje časova odeljenskog starešine raspored 2.2

     • Časovi odeljenskog starešine, onako kako je to opisano u prethodnoj novosti, su vidljivi u rasporedima nastavnika. U rasporedima odeljenja oni nisu vidljivi. Kada se utvrdi pravo mesto ČOSa, to će se ubaciti i u raspored odeljenja.

    • Postavljen je raspored 2.2
     • Postavljen je raspored 2.2

     • Raspored (verzija 2.2) bi trebao da bude skoro kao završni. Očekivati manje izmene do 31.8. Molim kolege da na vreme prijave ako nešta ne valja.

      Napominjem da se čas odeljenskog starešine (ČOS) trenutno nalazi u raznim varijantama i u obliku ponude. U raznim varijantama, to znači da se može javiti, recimo kao predčas u popodnevnoj smeni ili kao ČOS za jednu grupu odeljenja. U obliku ponude, to znači da razredni starešina naknadno bira koja varijanta joj/mu odgovara od ponuđenih raznih mesta ČOS-a na rasporedu.

     • Časovi odeljenskog starešine

     • Ako starešine žele sami da odrede svoj čas starešinstva, onda to naravno mogu učiniti. Bilo bi dobro da se o tome dogovori pa da to bude i na zvaničnom rasporedu. Napominjem da se neki časovi starešinstva mogu naći na sledeće načine:

      • prečas u drugoj smeni, recimo ponedeljkom i petkom
      • držanje časa jednog grupi odeljenja, pa posle toga i drugoj
       • ovo se može desiti recimo ako jedna grupa odeljenja ima poslednji redovan čas, a druga je slobodna
      • ...
    • Postavljen je raspored 1.0
     • Postavljen je raspored 1.0

     • Raspored (verzija 1.0) bi trebao biti stabilan. Na njemu ne bi trebalo biti nekih većih izmena, ali su manje izmene sasvim izvesne..Molim da se zamerke prijave što ranije radi zajedničkog interesa!

     • Dodeljen je nastavnik za strani jezik u III-8

     • Страни језик у III-8 ће предавати Здравковић Сабина.

     • Otvaranje naloga

     • Drage kolege,

      Sada možete otvoriti svoj nalog! Ulogovani nastavnik ima pristup oglasnoj tabli i može komunicirati sa drugim nastavnicima, odnosno administratorom u vezi rasporeda. Takođe, postoje razne druge mogućnosti poput unošenja ocena učenika, naziva nastavnih jedinica itd.

      Za otvaranje naloga potrebno je poslati email adresu administratoru. Vama će automatizovani deo sajta poslati lozinku.

    • Korisnici mobilnih telefona
     • Korisnici mobilnih telefona

     • Dragi korisnici mobilnih telefona.

      možete proveriti svoj raspored i zamene i na mobilnom uređaju. Ako imate iPhone,iPad ili Android uređaj, možete preuzeti izvornu aplikaciju za te platforme.

      Za više informacija molimo proverite: mobile.edupage.org

    • Raspored
     • Raspored

     • Dragi učenici i nastavnici,

      sada možete proveriti važeći raspored i ostale podatke Samo kliknite na linkove sa vrha stranice.

    • Nastanak ove stranice
     • Nastanak ove stranice

     • Web stranica rasporeda naše škole je napokon na internetu. Ovde ćete pronaći puno upotrebljivih i zanimljivih informacija. Popis razreda, nastavnika, raspored i druge podatake.

   • Kontakti

    • Tehnička škola - Obrenovac
    • teh.skola.obr@gmail.com
    • banesret@outlook.com
    • 011 8721 178
    • tsobrenovac.net