• Направљен "Распоред 5-1"
     • Направљен "Распоред 5-1"

     • Овај распоред је важећи од почетка другог полугодишта, дакле од 9.1. 

      У односу на претходни распоред (23-9), електро смена није мењана. У машинској смени је промењен распоред следећим наставницима:

      • Жељана Милосављевић
      • Љиљана Живановић
      • Бранко Сретеновић
      • Младен Тешиновић
      • Мирјана Стевановић
      • Душанка Новаковић
     • "Распоред 23-9" важи од 24.9.

     • У претходним вестима је грешка у називу распореда. Уместо "Распоред 24-9" треба "Распоред 23-9". Овај распоред важи од 24.9.

      Молим колеге и старешине да се у што краћем року прилагоде разликама у односу на претходни распоред (видети претходну вест).

    • Направљен "Распоред 24-9"
     • Направљен "Распоред 24-9"

     • Важење још није утврђено. Могуће је од 24.9.

      Промене у распореду (не рачунајући учионице) за одељења:

      • II-3
      • III-2
      • III-3
      • IV-3
      • IV-4
      • III-1
      • III-5
      • IV-1
      • IV-5
      • IV-6

      За наставнике су промене следеће.

      • Петак: Владислав Ј, Горан Ј, Петар Т, Снежана Ђ,
      • Понедељак: Снежана Ђ, Александар Г, Александра Б, Владислав Ј, Бранкица А, Ивана Б, Милена  П, Петар Т
      • Душана Г предмети
      • Јасминка Б и Иван М
      • Учионица 25 за групе Биљане Г.
      • Биљана Ј и Јелена Б, ротација III-5

      Такођу су промене учионице за неколико наставника.

      Молим колеге да што раније провере и што раније пријаве евентуалне грешке у распореду!

    • Направљен је "Распоред 20.9.2018."
     • Направљен је "Распоред 20.9.2018."

     • Овај распоред важи од 24.9.!

      У односу на претходни направљене су измене за петак у електро смени следећих наставника:

      • Душанка Н
      • Верица Ш
      • Радмило Н
      • Петар Т
      • Горан Ј
      • Оливера С

      Молим да се евентуалне грешке пријаве што раније!

    • Направљен је "Распоред 19.9.2018."
     • Направљен је "Распоред 19.9.2018."

     • "Распоред 19.9" важи од 24.9. 

      Направљене су следеће измене у односу на претходини:

      • Четвртак: Душан Г и Весна В

      • Понедељак: Драгана П, Јасмина М, Даниела П, Александра Б, Мирјана С, Слађана М

      • Понедељак: Радмило, Даница и петак: Радмило, Слађана

      • Уторак: Јасминка Б, Александар Г, Слађана М, Милена П, Александра Ђ, Александра Б

      • Избачен ЧОС Слађани М

      Затворено је 5-6 пауза. Ако буде све како треба, онда нећемо имати наставника са 4 паузе!

    • Направљен је "Нови распоред 18.9.2018."
     • Направљен је "Нови распоред 18.9.2018."

     • Овај распоред важи од 19.9.! 

      Измене у односу на претходни распоред су следеће:

      • Убачена електрична мерења у II-6.

      • Затворена једна пауза Слађани М. Померен је један час Петру Т.

      • Промењене су учионице за неколико часова.

      • Имена дана и часова су незнатно измењена.

    • Направљен је "Нови распоред 14.9.2018."
     • Направљен је "Нови распоред 14.9.2018."

     • Овај распоред важи од 17.9.! Ово је побољшана верзија распореда од 12.9. У ствари, све је исто осим учионица. Учионице су знатно измењене.

      Молим колеге да што раније пријаве могуће грешке.

       

    • Направљен је "Нови распоред 9.9.2018."
     • Направљен је "Нови распоред 9.9.2018."

     • "Нови распоред 9.9.2018." би требао да важи од 17.9.!

      Замолио бих колеге да провере своје распореде као и распореде својих одељења ако су старешине.

      ЧОС-ови су убачени као предлози.

      Више информација се налази на 

    • Направљен је "Нови распоред 7.9.2018."
     • Направљен је "Нови распоред 7.9.2018."

     • Овај распоред замењује распоред који је направљен 31.8. Нови почиње да важи од 10.9. и највероватније ће важити недељу дана; дакле до 16.9.

      Учионице у новом распореду се, исто као и у претходном, не узимају у обзир. Дакле, одељења и од 10.9.  имају фиксиране учионице.

      Ако колеге примете неправилности у подели, радне дане у овој школи и сл. молим да се то у што краћем роком пријави ради благовременог исправљања. Грешке су могуће и зато молим колеге за стрпљење.

    • Направљен је "Нови распоред 28.8.2018."
     • Направљен је "Нови распоред 28.8.2018."

     • Ово је радна верзија распореда којим се почиње нова школска година. У овој верзији би требало да су уреду подела, учионице и дани наставника.

      Нису у реду скоро сви затеви, односно молбе наставника, као и паузе. То би требало да буде уређено у следећој верзији која треба бити објављена ускоро.

       

       

    • Направљен је "Распоред"
     • Направљен је "Распоред"

     • "Распоред" је исти као претходно направљени распоред са следећим изменама:

      • уместо "Лековић Нела" је убачена наставница "Кнежевић Милица"
      • наставнику Арсеновић Драгану су убачени ЧОС-ови

      Дакле, ово се односи на период од 11.6. до 21.6.

    • Направљен је "Нови распоред 6.6.2018."
     • Направљен је "Нови распоред 6.6.2018."

     • "Нови распоред 6.6.2018." замењује "Нови распоред 3.6.2018.". Дакле, односи се на исти период: од 11.6. до 21.6.

    • Направљен је "Нови распоред 3.6.2018."
     • Направљен је "Нови распоред 3.6.2018."

     • "Нови распоред 3.6.2018." се односи на период од 11.6. (понедељак) па до краја редовне наставе за незавршне 21.6. Распоред који

      Измене на овом распореду су још увек могуће. Напомињем да ће за 11.6. и 12.6. руководиоци направити  мање измене распореда због одсутности колегинице. 

      Молим колеге да на време дају информацију о евентуалним грешкама или било чему што може променити распоред.

       

      Молим колеге које су старешине и оне који имају посебне захтеве прочитају одговарајуће линкове у заглављу.

    • Направљен је "Нови распоред 1.6.2018."
     • Направљен је "Нови распоред 1.6.2018."

     • "Нови распоред 1.6.2018." је распоред који ће важити од 4.6.2018. до 10.6.2018. Ово значи да распоред који је постављен у претходној вести не важи! Разлог је изненадна велика промена у подели (замени) због одласка колегинице на боловање.

      Распоред који се односи на термин од 11.6.2018. до 21.6.2018. је у изради.

      Молим колеге које су старешине и оне који имају посебне захтеве прочитају одговарајуће линкове у заглављу.

    • Направљен је нов распоред!
     • Направљен је нов распоред!

     • Нови распоред који важи од 1.6.2018. се може видети на линку. Молим колеге и надређене да провере исправност свог распореда. У колико има грешака или примедби било би добро да се то пријави; што пре - то боље!

      За одељенске старешине, објашњење ЧОС-ова у распореду дато је горе на линку.

    • Postavljen je raspored 12-2-2018
     • Postavljen je raspored 12-2-2018

     • Raspored za drugo polugodište je napravljen. Molim kolege i pretpostavljene da što pre prijave eventualne nepravilnosti.

    • Postavljen je raspored 5.6
     • Postavljen je raspored 5.6

     • Napravljen je raspored 5.5 koji se može videti na ovom sajtu. Ovaj raspored će najverovanije biti radni od ponedeljka 16.10.2017.

    • Postavljen je raspored 5.1
     • Postavljen je raspored 5.1

     • Napravljen je raspored 5.1 koji se može videti na ovom sajtu. Ovaj raspored će najverovanije biti radni od ponedeljka 9.10.2017. Došlo je do malo većih izmena i zato svi trebaju obratiti pažnju na eventualne izmene svojih rasporeda.

       

      Objašnjenje za časove odeljenskog starešine
      • Odštampani ČOS-ovi se prepoznaju po tome što nemaju učionicu.
      • Odštampanih ČOS-ova ima više jer su oni samo predlozi za starešine.
      • Ako se neki ČOS poklapa sa nekim odeljenjem u tabeli, onda to znači da se ne odnosi na celo odeljenje već na neku grupu ili grupe. 
      • Ako se neki ČOS nalazi u donjem delu kvadrata, onda je ČOS predviđen samo za popodnevnu smenu.
      • Starešine bi mogli da običnom olovkom precrtaju ponuđene predloge ČOS-ova i ostave onaj koji žele da im bude ČOS.
    • Izradjen je raspored 3.8
     • Izradjen je raspored 3.8

     • Napravljen je raspored 3.8 i trenutno se može videti na ovom sajtu. Raspored 3.62 ostaje da bude radni do daljnjeg. U ovom rasporedu, u odnosu na prethodni 3.7, izmenjeni su rasporedi Novaković Dušanke, Lazić Ivane i Popović Dragane. Njima se ukida takozvani raspored "po podne", a takozvani "pre podne" postaje aktivan za svaku nedelju.

      Raspored 3.7 je uklonjen sa interneta.

    • Izradjen je raspored 3.7
     • Izradjen je raspored 3.7

     • Napravljen je raspored 3.7 i trenutno se može videti klikom na dugme RASPORED i izborom verzije 3.7. Raspored 3.62 ostaje da bude radni do daljnjeg. Molim kolege da eventualne greške prijave što ranije radi zajedničkog interesa.

      Časovi odeljenskog starešine neće biti unešeni sve dok raspored za redovne časove ne postane potpuno stabilan.

  • Контакт

   • Техничка школа - Обреновац
   • teh.skola.obr@gmail.com
   • banesret@outlook.com
   • 011 8721 178
   • tsobrenovac.net