• Основни захтеви око прављења распореда

    • Јасан, јаван и правовремен захтев

     Израђивач распореда, моја маленкост, користи софтвер (програм) ради прављења истог. Програму се задају услови од стране директора, шефова, посебних захтева колега,... и на основу њих програм прави распоред. Евентуалне измене ручним путем, ако их уопште има су веома мале. Ово практично значи да ће посебни захтеви бити услишени у веома малој мери ако је програм већ направио распоред. Дакле, сви захтеви треба да су јасни, јавни и предати на време да би се очекивало њихово примењивање у програму.

     Седми час

     Седми час, као и први час се избегава за предмет: математика. Сви остали предмети могу имати седми час потпуно једнаковероватно као и било који други час.

     Оног дана када се буде забранио петак 7. час, онда нити програм нити ја ручно нећемо давати ником овај час! У међувремену свако може имати петак 7. час!

      

  • Контакт

   • Техничка школа - Обреновац
   • teh.skola.obr@gmail.com
   • banesret@outlook.com
   • 011 8721 178
   • tsobrenovac.net