• Молба

    • Јасна, јавна и правовремена

     Израђивач распореда, моја маленкост, користи софтвер (програм) ради прављења истог. Програму се задају услови од стране директора, шефова, молби колега које су одобрене од стране директора,... и на основу њих програм прави распоред. Евентуалне измене ручним путем, ако их уопште има су веома мале. Ово практично значи да ће посебни захтеви бити услишени у веома малој мери ако је програм већ направио распоред. Дакле, све молбе треба да су јасне, јавне и предате на време да би се очекивало њихово примењивање у програму.

     Седми час

     Седми час, као и први час се избегава за предмете: математика. Сви остали предмети могу имати седми час потпуно једнаковероватно као и било који други час.

     Оног дана када се буде забранио петак 7. час, онда нити програм нити ја ручно нећемо давати ником овај час! У међувремену свако може имати петак 7....!

      

  • Контакт

   • Техничка школа - Обреновац
   • teh.skola.obr@gmail.com
   • banesret@outlook.com
   • 011 8721 178
   • tsobrenovac.net