• Разјашњење за часове одељенског старешине

     • Одштампани ЧОС-ови се препознају по томе што немају учионицу.
     • Одштампаних ЧОС-ова има више јер су они само предлози за старешине. 
     • Ако се неки ЧОС поклапа са неким одељењем у табели, онда то значи да се не односи на цело одељење већ на неку групу или групе.
     • Ако се неки ЧОС налази у доњем делу квадрата, онда је ЧОС предвиђен само за поподневну смену. 
     • Старешине би могли да обичном оловком прецртају понуђене предлоге ЧОС-ова и оставе онај који желе да им буде ЧОС.
  • Контакт

   • Техничка школа - Обреновац
   • teh.skola.obr@gmail.com
   • banesret@outlook.com
   • 011 8721 178
   • tsobrenovac.net